Kako travme iz zgodnjega otroštva vplivajo na naše življenje

Raziskave zgodnjega razvojnega obdobja so nam prinesle koristna spoznanja s področja razvojne psihologije. Danes z gotovostjo lahko povežemo pogoje v našem zgodnjem življenjskem obdobju s kasnejšim oblikovanjem naše osebnosti. Razumevanje zgodnjih ritmov med nami in okolico v prvi treh letih našega življenja ter njihova kvaliteta bo določala kasnejšo raven našega občutka, da smo mi in svet ‘ v redu’ (angl. okayness). Kako čutimo sebe, ali v našem samo-občutenju prevladujejo anksioznost, depresivna stanja in nezadovoljstvo – vse to je pogojeno z dogodki in klimo, v kateri smo se razvijali.

Na odprtem predavanju Centra za integrativni razvoj bo priložnost globje spoznati pomen vpliva najzgodnejšega razvojnega obdobja na naše kasnejše življenje. Posebej bomo pregledali vpliv travmatičnih izkušenj in kako nas kasneje v življenju določajo kot odrasle osebe. Spoznanje, da to najzgodnejše obdobje najbolj vpliva na naše kasnejše delovanje v svetu, odnose z drugimi in s samim seboj, lahko zelo pripomore pri iskanju rešitve za naše občutke nesigurnosti, nemoči ali nezadostnega občutka sebe in lastne identitete. Način, kako se povezujemo z ljudmi ali ustvarjamo odnose, je najpogosteje refleksija naših najzgodnejših izkušenj povezovanja.

Pomembno je ozavestiti, da zgodnje travme iz našega otroštva zelo vplivajo na naše življenje, ne da bi se jih sploh zavedali. Kasneje naše življenje polnijo nezavedni poskusi, da bi popravili travme iz tega obdobja, kar pomeni, da ostajamo ujeti v lastni preteklosti in si ustvarjamo nenehno trpljenje.

Na predavanju boste spoznali pomen ozaveščanja naše najzgodnejše preteklosti in izvedeli, kako lahko pomagamo sebi na poti do celjenja in zdravljenja.

Tomislav Senečić, eden od ustanoviteljev CIR-a, psihoterapevt integrativne telesno usmerjene psihoterapije, EABP, ECP