Program za osebni razvoj

Komu je namenjen program za osebni razvoj?

Program za osebni razvoj je namenjen odraslim osebam, ne glede na predhodno izobrazbo, ki jih zanima lasten osebni razvoj.

Na kakšen način izobraževanje spodbuja osebni razvoj?

Vsem tistim, ki jih zanima lastna rast in si želijo raziskovati sebe z namenom kakovostnejšega in bolj izpolnjenega življenja, ponuja to izobraževanje skrbno kreiran program, strokovno vodenje in podporo skozi teoretično in izkustveno skupinsko delo. Skupinskemu delu sledijo obvezne individualne terapije z namenom kontinuirane predelave snovi, ki so obdelane tekom programa.

Opomba:

Prvi dve leti izobraževanja je poudarek na osebnem razvoju, medtem ko se v tretjem in četrtem letu več posvečamo terapevtskemu delu. Na ta način lastni osebni razvoj postane temelj za kvalitetno terapevtsko delo ali integracijo terapevtskih metod v druge poklice. V štiriletnem izobraževanju sta združena program za osebni razvoj in program za terapevtsko delo, udeleženci pa si sami znotraj tega izbirajo, kam bodo usmerili svojo pozornost. Udeleženci štiriletnega programa za osebni razvoj morajo za pridobitev Potrdila o zaključku izobraževanja za osebni razvoj v telesno usmerjeni psihoterapiji izpolniti vse obveznosti določene v štiriletnem programu izobraževanja.

Opis programa po letnikih

I. letnik

Glavna značilnost prvega letnika izobraževanja je graditev občutka varnosti tako znotraj sebe kot tudi v skupini.

 • Neoreichianska telesno usmerjena psihoterapija (analiza karakterjev ter delo s telesnimi segmenti)
 • Zgodnji otrokov razvoj (razvojna psihologija, objektne relacije)
 • Osnove psihodinamike, integracija psihodinamike in nevroznanosti
 • Osnove interpersonalne nevrobiologije in razvoja možganov
 • Teorija regulacije
 • Osnovna shema ravni zavedanja integrativne in transpersonalne psihologije (K. Wilber)
 • Raziskovanje lastnih odporov
 • Energetski pristop: prizemljitev in utelešenje kot predpogoj za občutek varnosti, posturalna organizacija in aktivacija mišič

II. letnik

Po procesu grajenja varnosti v drugem letniku vstopamo globlje v področje nezavednega. Neoreichianska telesno usmerjena psihoterapija (analiza karakterjev in delo s telesnimi segmenti).

 • Karakterne obrambe
 • Jungovski model sence: srečanje z manj zavednimi deli, ki nas najbolj strašijo in ki jih najmanj sprejemamo
 • Razvoj in funkcija ega
 • Ego – superego – id (psihodinamični zemljevid)
 • Konstrukti v psihoterapiji: projekcija, transfer in kontratransfer
 • Mapa maska – Nižji Jaz – Višji Jaz
 • Integracija agresije
 • Odpiranje pretoka na utelešen način
 • Občutek krivde – razvoj in patologija
 • Občutek sramu – razvoj in patologija
 • Uvod v psihopatologijo – nivoji psihopatologije

III. letnik

 • Psihotravma in način dela s tem najbolj neugodnim psihološkim pojavom
 • Delo z razvojno travmo
 • Delo s šok travmo
 • Namera kot najpomembnejša komponenta za kreacijo lastnega življenja (vloga žrtve in kreatorja svoje resničnosti)
 • Metodologija in osnove terapevtskega dela
 • Delo s fobijami in neracionalnimi strahovi
 • Nevrotičen značaj
 • Mejna osebnostna motnja
 • Narcisoidna osebnostna motnja
 • Avtoriteta
 • Analiza sanj po jungovskih principih
 • Etika

IV. letnik

 • Esenca in transcendenca ega in njegovih omejitev: kdo smo v našem nebranjenem, resničnem Jazu, ko se preko omejitev našega ega razširimo
 • Dimenzija namere, najpomembnejše komponente za kreacijo lastnega življenja
 • Seksualnost in njen psihološki pomen
 • Pojmi v psihoterapiji (psihodinamika, psihoanaliza)
 • Disociacija in prizemljitev
 • Obsesivno kompulzivne motnje
 • Ljubezen do sebe
 • Teme terapevtskega dela in začetek dela z ljudmi
 • Etika

V. letnik

 • Delo z zgodnjo travmo – teoretični in praktični del
 • Nevrobiologija stresa
 • Delo z uravnavanjem živčnega sistema – samoregulacija in koregulacija – teoretični in praktični del
 • Anksioznost in anksiozne motnje
 • Depresija – teoretični in praktični del
 • Seksualnost v telesno usmerjeni psihoterapiji – teoretični in praktični del
 • Avtoriteta in vodenje/leadership – teoretični in praktični del
 • Zaključni izpit

Teoretični temelji programa

Psihodinamika – Objektni odnosi

 • Teorija navezanosti
 • Zgodnji otrokov razvoj
 • Interpersonalna nevrobiologija
 • Teorija regulacije
 • Psihotravma
 • Postavitve družin
 • Jungovska integrativna analiza sanj

Telesno usmerjeno terapevtsko delo

 • Neoreihianska metodologija – delo z gibom, vibracijami, dihom in glasom
 • Delo z dotikom v telesni psihoterapiji
 • Karakterne obrambe
 • Telo in psihodinamika – medsebojni odnos
 • Posturalna organizacija
 • Utelešenje in aktivacija mišic
 • Delo s fascijo
 • Terapija s plesom in gibanjem

Transpersonalno delo – človeška večdimenzionalnost

 • Telo, energija in zavedanje – medsebojni odnos
 • Teorije človeške zavesti
 • Transpersonalna psihologija po Pathworku
 • Wilberjeva shema zavesti
 • Maska, Nižji Jaz, Višji Jaz