Program za osebni razvoj

Komu je namenjen program za osebni razvoj?

Program za osebni razvoj je namenjen odraslim osebam ne glede na predhodno izobrazbo, ki jih zanima lasten osebni razvoj.

Na kakšen način izobraževanje spodbuja osebni razvoj?

Posameznikom, ki želijo raziskovati sebe, ta program ponuja varen prostor, strokovno vodenje in podporo pri odkrivanju globljih slojev in prepričanj, približevanje resničnemu sebi, odkrivanje lastnega bistva ter prevzemanje odgovornosti za svoje življenje in možnosti njegove kreacije.

Program je izkustven, kar pomeni, da so vsi teoretični deli podprti s praktičnimi vajami in usmerjeni v čustveno in telesno občutenje.

Udeležba v programu poleg pridobivanja teoretičnega znanja vključuje tudi individualne ure terapije in skupinske terapevtske procese.

Opomba:

Prvi dve leti izobraževanja je poudarek na osebnem razvoju, medtem ko se v tretjem in
četrtem letu več posvečamo terapevtskemu delu. Na ta način lastni osebni razvoj postane temelj za kvalitetno terapevtsko delo ali integracijo terapevtskih metod v druge poklice. V štiriletnem izobraževanju sta združena program za osebni razvoj in program za terapevtsko delo, udeleženci pa sami znotraj tega izbirajo, kam bodo usmerili svojo pozornost. Udeleženci štiriletnega programa za osebni razvoj morajo za pridobitev Potrdila o zaključku izobraževanja za osebni razvoj v telesno usmerjeni psihoterapiji izpolniti vse obveznosti določene v štiriletnem programu izobraževanja.

Opis programa po letnikih

I. letnik

Glavna značilnost prvega letnika izobraževanja je graditev občutka varnosti tako znotraj sebe kot tudi v skupini.

 • Neoreichianska telesno usmerjena psihoterapija (analiza karakterjev ter delo s telesnimi segmenti)
 • Zgodnji otrokov razvoj (razvojna psihologija, objektne relacije)
 • Osnove psihodinamike
 • Osnovna shema ravni zavedanja integrativna in transpersonalna psihologija (K. Wilber)
 • Energetski pristop: prizemljitev in utelešenje kot predpogoj za občutek varnosti.

II. letnik

Po procesu grajenja varnosti v drugem letniku vstopamo globlje v področje nezavednega. Neoreichianska telesno usmerjena psihoterapija (analiza karakterjev in delo s telesnimi segmenti).

 • Jungovski model sence: srečanje z manj zavednimi deli, ki nas najbolj strašijo in ki jih najmanj sprejemamo
 • Konstrukti v psihoterapiji: projekcija, transfer in kontratransfer
 • Mapa maska – nižji jaz – višji jaz
 • Odpiranje pretoka ob grajenju čustvene posode
 • Uvod v psihopatologijo

III. letnik

 • Psihotravma in način dela s tem najbolj neugodnim psihološkim pojavom
 • Namera kot najpomembnejša komponenta za kreacijo lastnega življenja (vloga žrtve in kreatorja svoje resničnosti)
 • Metodologija in osnove terapevtskega dela
 • Delo s fobijami
 • Mejna osebnostna motnja in stil
 • Avtoriteta
 • Analiza sanj po jungovskih principih

IV. letnik

 • Esenca in transcendenca ega in njegovih omejitev: kdo smo v našem nebranjenem, resničnem Jazu, ko se razširimo preko omejitev našega ega
 • Dimenzija namere, najpomembnejše komponente za kreacijo lastnega življenja
 • Seksualnost in njen psihološki pomen
 • Pojmi v psihoterapiji (psihodinamika, psihoanaliza)
 • Disociacija in prizemljitev
 • Narcizem, borderline in obsesivno kompulzivne motnje
 • Ljubezen do sebe
 • Teme terapevtskega dela in začetek dela z ljudmi

V. letnik

 • Delo z zgodnjo travmo – teoretični in praktični del

 • Nevrobiologija stresa

 • Delo z uravnavanjem živčnega sistema – samouravnavanje – teoretični in praktični del

 • Depresija – teoretični in praktični del

 • Seksualnost v telesno usmerjeni psihoterapiji – teoretični in praktični del

 • Avtoriteta in vodenje/leadership – teoretični in praktični del

 • Zaključni izpit

Teoretični temelji programa

Psihodinamika – Objektni odnosi

 • Teorija navezanosti
 • Zgodnji otrokov razvoj
 • Psihotravma
 • Družinske konstelacije
 • Jungovska integrativna analiza sanj

Telesno usmerjeno terapevtsko delo

 • Neoreihianska Core energetika – delo z gibom, vibracijami, dihom in glasom
 • Karakterne obrambe
 • Telo in psihodinamika – medsebojni odnos
 • Terapija s plesom in gibanjem

Duhovno delo – človeška večdimenzionalnost

 • Telo, energija in zavedanje – medsebojni odnos
 • Teorije človeške zavesti
 • Duhovna psihologija po Pathworku
 • Wilberjeva shema zavesti
 • Integrativna duhovnost
 • Maska, Nižji Jaz, Višji Jaz
 • Ego in esenca