Program za terapevte

Komu je namenjen program za terapevtsko delo?

Program za terapevtsko delo je namenjen vsem, ki se poleg dela na sebi želijo profesionalno ukvarjati s telesno psihoterapijo in s tem pristopom pomagati drugim.

Katera praktična znanja pridobijo udeleženci programa?
 • Prizemljitev in utelešenje s pomočjo ’core’ energetskih vaj – integracija uma in telesa
 • Delo s 5 karakternimi in telesnimi strukturami po W. Reichu
 • Delo s 7 telesnimi segmenti po W. Reichu
 • Delo z odpiranjem pretoka in telesnih blokad
 • Delo s travmo (šok travma, razvojna travma, odnosna travma)
 • Graditev virov
 • Samoregulacija
 • Skrb zase

Program izobraževanja za terapevtsko delo traja pet let, prva stopnja Terapevtsko delo traja štiri leta, nato mu sledi še enoletno Terapevtsko usposabljanje. 

Opomba:

Program za osebni razvoj in program za terapevtsko delo sta združena v štiriletnem
izobraževanju, udeleženci pa se znotraj obveznega programa sami odločajo, ali se bodo bolj posvetili enemu delu ali obema. Prvi dve leti se gradi osebni razvoj, naslednji dve leti pa je več poudarka na terapevtskem delu. V tem smislu lastni osebni razvoj postane osnova za kvalitetno terapevtsko delo ali integracijo terapevtskih metod v druge poklice. Udeleženci petletnega programa za terapevtsko delo morajo za pridobitev Diplome o zaključku izobraževanja v telesno usmerjeni psihoterapiji izpolniti vse obveznosti, ki jih določa program, ne glede na to, ali se imajo po končanem šolanju namen ukvarjati s terapevtskim delom.

Naše izobraževanje za telesno usmerjenega specializanta in psihoterapevta

4 leta

PRVA STOPNJA
1. LETO: TEORIJA (75 ur) + PRAKSA (75 ur)

+ individualna in skupinska psihoterapija (20 + 30 ur)

200 ur
2. LETO: TEORIJA (75 ur) + PRAKSA (75 ur)

+ individualna in skupinska psihoterapija (20 + 30 ur)

200 ur
3. LETO: TEORIJA (70 ur) + PRAKSA (60 ur)

+ individualna in skupinska psihoterapija (20 + 30 ur)
+ individualna in skupinska supervizija (6 + 14 ur)

200 ur
4. LETO: TEORIJA (70 ur) + PRAKSA (60 ur)

+ individualna in skupinska psihoterapija (20 + 30 ur)
+ individualna in skupinska supervizija (6 + 14 ur)

200 ur

1 leto

DRUGA STOPNJA

Dodatno je potrebno za diplomo psihoterapevta:

TEORIJA (60 ur) + SKUPNA PSIHOTERAPIJA (100 ur)

+ individualna in skupinska psihoterapija (20 ur + 30 ur)
+ individualna supervizija (min. 12 ur) + pisni izdelek in diplomsko delo
+ individualna psihoterapevtska praksa (min. 400 ur)

*Individualna psihoterapija in supervizija nista vključeni v ceno izobraževanja

622 ur

Pregled vsebin za terapevtsko delo

DELO NA TERAPEVTOVI SAMOPODPORI

 • Prizemljitev in utelešenje
 • Samozavedanje
 • Samoregulacija in skrb zase
 • Viri
 • Projekcija, transfer in kontratransfer
 • Ohrajanje terapevtskega prostora
 • Odnos terapevt – klient
 • Supervizija
 • Etika terapevtskega dela

PRINCIPI IN TEHNIKE DELA

 • Prizemljitev in utelešenje
 • Metode dela s 5 karakternimi strukturami po W. Reichu
 • Delo s 7 telesnimi segmenati po W. Reichu
 • Branje telesa (telesno-energetsko-psihodinamična diagnostika)
 • Regresivno delo s telesom
 • Tehnike za dokočanje in graditev notranje psiho-fizične strukture
 • Tehnike dela na rolerju za odpiranje zadnjih segmentov oklepa
 • Tehnike dela na blazini za odpiranje prednjih aspektov in integracije prednjih in zadnjih
 • Vzpostavitev pretoka ob graditvi čustvene posode
 • Delo s travmo
 • 4 koraki Core energetske terapije: preboj skozi masko, izražanje Nižjega jaza, centriranje u Višem jaz, odkrivanje življenjskega načrta
 • Tehnike jungovske integrativne analize sanj
 • Delo z namero v terapevtskem kontekstu