Program za terapevte

Komu je namenjen program za terapevtsko delo?

Program za terapevtsko delo je namenjen vsem, ki se poleg dela na sebi želijo profesionalno ukvarjati s telesno psihoterapijo in s tem pristopom pomagati drugim.

Katera praktična znanja pridobijo udeleženci programa?
 • Prizemljitev in utelešenje s pomočjo ’core’ energetskih vaj – integracija uma in telesa
 • Delo s 5 karakternimi in telesnimi strukturami po W. Reichu
 • Delo s 7 telesnimi segmenti po W. Reichu
 • Delo z odpiranjem pretoka in telesnih blokad
 • Delo s travmo (šok travma, razvojna travma, odnosna travma)
 • Graditev virov
 • Samoregulacija in koregulacija
 • Skrb zase
Opomba:

Program za osebni razvoj in program za terapevtsko delo sta združena v štiriletnem
izobraževanju, udeleženci pa se znotraj obveznega programa sami odločajo, ali se bodo bolj posvetili enemu delu ali obema. Prvi dve leti sta posvečeni osebnemu razvoju, naslednji dve leti pa je več poudarka na terapevtskem delu. V tem smislu postane lastni osebni razvoj osnova za kvalitetno terapevtsko delo ali integracijo terapevtskih metod v druge poklice. Udeleženci programa za terapevtsko delo morajo za pridobitev Diplome o zaključku izobraževanja v telesno usmerjeni psihoterapiji izpolniti vse obveznosti, ki jih določa program, ne glede na to, ali se imajo po končanem šolanju namen ukvarjati s terapevtskim delom.

Pregled izobraževanja telesno usmerjene psihoterapije:

OSEBNI RAZVOJ

1. LETO

 • TEORIJA IN METODOLOGIJA (75 ur) + PRAKSA (75 ur)
 • individualna in skupinska psihoterapija (12/20 + 30 ur)

200 ur

2. LETO

 • TEORIJA I METODOLOGIJA (75 sati) + PRAKSA (75 sati)
 • individualna in skupinska psihoterapija (12/20 + 30 ur)

200 ur

 • procesne skupine (48 ur)

TERAPEVTSKO DELO

3. LETO

 • TEORIJA IN METODOLOGIJA (70 ur) + PRAKSA (60 ur)
 • individualna in skupinska psihoterapija (20 + 30 ur)
 • individualna in skupinska supervizija (10 + 14 ur)

204 ur

4. LETO

 • TEORIJA IN METODOLOGIJA (70 ur) + PRAKSA (60 ur)
 • individualna in skupinska psihoterapija (20 + 30 ur)
 • individualna in skupinska supervizija (10 + 14 ur)

204 ur

5. LETO

 • TEORIJA IN METODOLOGIJA (60 ur) + 50 ur psihoterapije (20 individualnih + 30 skupinskih) – skupinske ure so iz izobraževanja na modulih
 • 120 ur supervizije (20 individualnih + 100 skupinskih) – skupinske ure se opravijo tekom izobraževanj na modulih
 • 400 ur psihoterapevtske prakse s klienti (ure dela s klienti se zbirajo od 3. letnika izobraževanja, vključno z 8 terapijami potrebnimi za pripravo case oz. študije primera)
 • izpit iz metodologije
 • izpit iz teorije
 • ocena emocionalne in psihoterapevtske kompetentnosti 

360 ur

Predstavitev vsebin za terapevtsko delo

DELO NA TERAPEVTOVI SAMOPODPORI

 • Prizemljitev in utelešenje
 • Samozavedanje
 • Samoregulacija in skrb zase
 • Viri
 • Projekcija, transfer in kontratransfer
 • Ohranjanje terapevtskega prostora
 • Odnos terapevt – klient
 • Supervizija
 • Etika pri terapevtskem delu

PRINCIPI IN TEHNIKE DELA

 • Prizemljitev in utelešenje
 • Metode dela s 5 karakternimi strukturami po W. Reichu
 • Delo s 7 telesnimi segmenti po W. Reichu
 • Branje telesa (telesno-energetsko-psihodinamična diagnostika)
 • Regresivno delo s telesom
 • Tehnike za graditev in dopolnjevanje notranje psiho-fizične strukture
 • Tehnike dela na rolerju za odpiranje zadnjih segmentov oklepa
 • Tehnike dela na blazini za odpiranje sprednjih delov in združevanje sprednjih in zadnjih delov
 • Vzpostavitev pretoka na utelešen način
 • Delo s travmo
 • 4 koraki terapije: preboj skozi masko, izražanje Nižjega Jaza, priti do potrebe, centriranje v Višjem Jazu
 • Tehnike Jungove integrativne analize sanj
 • Delo z namero v terapevtskem kontekstu