Naš tim

Tomislav Senečić, EABP, ECP, ICTP, HKPT

Ustanovitelj CIR – INTEUP-a v Ljubljani, Slovenija

• Integrativni telesno usmerjeni psihoterapevt, predavatelj, mentor in supervizor
• Član EABP (Evropska zveza za telesno psihoterapijo), EAP (Evropska zveza za psihoterapijo), HKPT (Hrvaška zbornica psihoterapevtov), član Odbora za psihoterapevtske standarde, normativna in strokovna vprašanja, kjer dela na področju priprave Pravilnika o psihoterapevtski dejavnosti v Republiki Hrvaški in ICTP (International Certificate of Transpersonal Psychotherapy). Sodeloval je pri pripravi Zakona o dejavnosti psihoterapije pri SPUH-u.
• Ustanovitelj CIR – INTP Inštituta za telesno psihoterapijo, ki deluje v Zagrebu, Splitu, Ljubljani in Sarajevu
• Soustanovitelj Centra za integrativni razvoj, prvega akreditiranega programa usposabljanja na področju telesno usmerjene psihoterapije na Hrvaškem in drugod.

Življenjepis

Več kot 20 let že dela kot predavatelj, mentor in supervizor na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Je eden od pionirjev telesno usmerjene psihoterapije na Hrvaškem in v regiji. Sedem let je delal kot predavatelj in supervizor na Madžarskem. Njegovo delo temelji na psihoterapevtskih principih integracije zgodnje razvojnih travm v strukturi jaza (Selfa), integracija zavesti, oziroma povezovanje telesa in čustev, povezovanje telesne psihoterapije in nevroznanosti, splošnih načel interpersonalne nevrobiologije in regulacije živčnega sistema. V zadnjem času še posebej raziskuje proces mišične aktivacije in psihoterapevtskega dela ter se ukvarja s posturalno organizacijo in centriranjem.

Nina Senečić, EABP, ECP, ICMTA, HKPT

Ustanoviteljica in vodja CIR - INTEUP v Ljubljani, Slovenija

• Integrativna telesno usmerjena psihoterapevtka, predavateljica, mentorica in supervizorka
• Certificirana učiteljica terapevtskega plesa in gibanja po metodi Open Floor
• Osebni in poslovni coach
• Članica EABP (Evropska zveza za telesno psihoterapijo), EAP (Evropska zveza za psihoterapijo), HKPT (Hrvaška zbornica psihoterapevtov) in ICMTA (International Conscious Movement Teachers Association)
• Ustanoviteljica CIR – INTP Inštituta za telesno psihoterapijo, ki deluje v Zagrebu, Splitu, Ljubljani in Sarajevu

Življenjepis

Nina izvaja svojo individualno prakso telesno usmerjene terapije že več kot 10 let v Zagrebu. Pri svojem delu s pomočjo holističnega pristopa pomaga ljudem pri procesiranju čustev in občutkov, s katerimi se težko spopadajo. Dela tudi s travmo, pri svojem delu vodi kliente skozi travmatične izkušnje preko telesa. Osnova njenega dela je telo v psihoterapiji, kot neločljiva celota psihe in some, kjer z odpiranjem pretoka podpiramo tok energije skozi celoten organizem. Osnovna metodologija in principi izvirajo iz integrativne telesno usmerjene psihoterapije, zraven združuje še druge prakse, kot so bioenergetika, čuječnost, terapevtski ples, prakse prostega gibanja, načela treninga moči in coaching metode.

Dr. Maja Petković, EABP, ECP, HKPT

Predavateljica, mentorica in supervizorka v CIR - INTEUP v Ljubljani in v CIR – INTP v Zagrebu in Splitu

• Integrativna telesno usmerjena psihoterapevtka
• Članica EABP (Evropska zveza za telesno psihoterapijo), EAP (Evropska zveza za psihoterapijo) in HKPT (Hrvaška zbornica psihoterapevtov)
• Vodja programa in tima v CIR – INTP Split
• Doktorat iz področja razvojne psihologije
• Magisterij iz izobraževalne rehabilitacije
• Zaključeno izobraževanje iz analize sanj po jungijanskem principu
• Strokovna izobraževanja: senzorična integracija pri dojenčkih, nevro senzo motorična integracija refleksov (MNRI)
• Osnovne in napredne tehnike pri terapiji z igro

Življenjepis

Maja vodi svojo individualno prakso že več kot 8, v okviru katere se ukvarja z delom z otroki, družinami in odraslimi. V okviru svojega izobraževanja jo še posebej zanima proučevanje zgodnjega senzorimotoričnega obdobja dojenčkov, zaradi česar se redno udeležuje izobraževanj na področju razvojne psihologije in rehabilitacije. Z zaključnim usposabljanjem iz telesno usmerjene psihoterapije nadaljuje s preučevanjem povezave med telesom in čustvi, torej načinom, kako telo nezavedno blokira emocionalni in energetski pretok in kako se omenjeno odraža skozi psihosomatska stanja in bolezni. Posebej se posveča globokemu delu na telesu, zato se dodatno izobražuje tudi na področju različnih masažnih tehnik (tajska masaža, šola abdominalne masaže itd.). Ukvarja se tudi z analizo sanj.

Dott. ssa Ivana Kovačev, EABP

Predavateljica, mentorica in supervizorka v CIR - INTEUP v Ljubljani in v CIR – INTP v Zagrebu in Splitu

• Dott. ssa klinične psihologije, Univerza “LaSapienza”, Rim, Italija
• Integrativna telesno usmerjena psihoterapevtka
• ITPC, magisterij iz telesno usmerjene psihoterapije, bioenergetike, psihologije športa in motoričnih aktivnosti
• Od leta 2003 je članica Italijanske psihološke zbornice (Ordine degli Psicologi Veneto);
• Ima zaključeno izobraževanje EFT & matrix reimprinting
• Trenutno zaključuje izobraževanje iz ekspresivne art terapije;
• Tri leta je delala kot asistentka in mentorica na Univerzi “La Sapienza” v Rimu, na oddelku za klinično psihologijo, na katedri za Nevroznanost. Raziskovalni članek je zaključila z objavo znanstvenega članka na temo cirkadianih ritmov

Življenjepis

Ivana pri svojem delu uporablja holistični psihosomatski pristop. V svoji psihološki praksi, ki jo že več kot 20 let vodi v Splitu, dela z odraslimi, pari in mladostniki. Pri svojem delu združuje znanja iz telesno usmerjene psihoterapije, nevroznanosti, klinične psihologije, bioenergetike in ekspresivne art terapije ter ob tem spoštuje edinstvenost osebnosti in osebne zgodbe vsakega klienta. Od leta 2003 je članica Italijanske psihološke zbornice, kjer je diplomirala in magistrirala iz Telesno usmerjene psihoterapije in psihologije športnih in motoričnih aktivnosti.

Marica Grgurinović, EABP, ECP, HKPT

Predavateljica v CIR – INTP centrih v Splitu in Sarajevu ter v CIR – INTEUP v Ljubljani

• Terapevtka telesno usmerjene psihoterapije
• Redna članica HKPT (Hrvaška zbornica psihoterapevtov) in EABP (Evropska zveza za telesno psihoterapijo)
• Akademska direktorica in dramska pedagoginja z več kot 20-letnimi izkušnjami dela z ljudmi
• Predavateljica predmeta Scenska umetnost na Filozofski fakulteti v Splitu
• Zaključeno izobraževanje iz postavitev družin
• Že več kot 10 let intenzivno uporablja zavedni ples in gib kot meditacijo in orodje v psihoterapiji, zadnja 4 leta pa tudi vodi delavnice zavednega plesa in giba.

Življenjepis

Marica psihoterapevtsko prakso izvaja že 5 let. V svoje delo prinaša znanje in dolgoletne izkušnje dela z ljudmi, kar združuje z umetnostjo, iz katere prihaja (gledališče, lutkarstvo, ples, glasba, film) ter telesno izražanje in psihoterapijo. Fokus in strast njenega dela je v podpori pretoka življenjske energije skozi telo z uporabo lastne prisotnosti in pričevanj. Fascinira jo telo, živčni sistem in njegova notranja inteligenca, pri svojem delu pa na svoj način podpira ustvarjalnost, strast in užitek pri vključevanju neizraženih ali ranjenih delov osebnosti.

Slađana Anderle

Asistentka v CIR-INTP centru v Ljubljani, Slovenija

• Končala terapevtski trening integrativne telesno usmerjene psihoterapije pri CIR Zagreb
• Končala program EMDR Basic Training prva in druga stopnja (Eye Movement Desensitization
and Reprocessing) in akreditirani program za Coacha
• Izobražuje se iz postavitev družin po metodi Berta Hellingerja ter iz nekaterih vsebin bioenergetike
• Univerzitetna diplomirana sociologinja

Življenjepis

Svojo individualno prakso izvaja v Sloveniji že 4 leta. Sodelovala je pri organizaciji prve generacije izobraževanja CIR v Sloveniji. Pri svojem delu uporablja in kombinira znanje in metodologijo telesno usmerjene psihoterapije, metode coachinga, bioenergetike, EMDR ter postavitev družin. Zanima jo raziskovanje in opazovanje tega, kako živimo z vsemi občutki iz preteklosti in kako so z leti strukturirani v našem telesu in posledično v našem pogledu na samo življenje. Navdihuje jo magičnost sprememb, ki jih prinese občutenje, izražanje in zavedanje vseh teh občutkov in čustev. Hvaležna je, ko lahko ponudi varen prostor posameznikom, da slišijo svoj notranji glas, ki jim kaže pravo moč, ljubezen in jasnost.

Dubravka Klepac

Asistentka v CIR-INTP centru v Ljubljani, Slovenija

• Praktikantka telesno usmerjene psihoterapije pod supervizijo
• Končala terapevtski trening integrativne telesno usmerjene psihoterapije pri CIR Zagreb
• Študentka psihologije na Međunarodnom slavističkom sveučilištu Sveti Nikola

Življenjepis

Njeno terapevtsko delo temelji na načelih integrativne jedrne razvojne dinamike. Pred leti je ustanovila svojo prakso v Zagrebu, od jeseni 2022 pa uspešno opravlja individualno prakso tudi v Ljubljani. S svojim globokim zanimanjem in sočutjem za človekovo blaginjo, uporablja vsa pridobljena znanja v skladu z individualnimi potrebami in cilji vsakega klienta. Pri svojem delu uporablja veščine branja telesa in telesnih signalov, elemente igre in humorja, dotika, dihanja in gibanja.

Smiljana Barać Marinković

Asistentka v CIR-INTP centru v Ljubljani, Slovenija

• Praktikantka telesno usmerjene psihoterapije pod supervizijo
• Edukantka psihoterapevtske propedevtike, Veleučilište Edward Bernays, Zagreb
• Magistra prava, Pravna fakulteta, Univerza v Zagrebu
• Izvajalka sistemskih postavitev

Življenjepis

Smiljana vodi svojo individualno prakso v Ljubljani in v Zagrebu. Njen pristop temelji predvsem na toplem, sočutnem in prisotnem stiku ter holističnem pristopu, ki klientom pomaga pri soočanju z zahtevnimi življenjskimi situacijami, čustvi in travmami ter jih uči načinov, kako lahko odkrijejo in skozi telo spremenijo stare vzorce, ki jim ne služijo več in sprejmejo nove na poti do večje integritete in popolne uresničitve življenjskega potenciala. Pri tem uporablja sodobna znanja in metodologijo dela iz področja integrativne telesno usmerjene psihoterapije, klinične psihologije (zgodnji razvoj otroka) in sistemskih postavitev.

Mirta Šilinger

Asistentka v CIR-INTP centru v Ljubljani, Slovenija

• Praktikantka telesno usmerjene psihoterapije pod supervizijo
• Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu

Življenjepis

Mirta izvaja svojo individualno prakso v Ljubljani in v Zagrebu. S pomočjo orodij in metod iz integrativne telesno usmerjene psihoterapije ter z vsem svojimi strokovnimi in človeškimi izkušnjami daje svojim klientom podporo in jim zagotavlja varen prostor, kjer lahko spoznajo celoten spekter svojih občutij, občutkov in delov osebnosti. Vse z namenom, da bi skozi tesnejši stik s samim seboj ustvarili kvalitetnejše odnose z drugimi in živeli bolj sproščeno ter z večjim užitkom. V zadnjem času raziskuje tudi dinamiko različnih vrst partnerskih odnosov.